EGYSÉGBEN A KÖZÖSSÉG-EFOP-1.3.5.

Információ a projektről

Kedvezményezett neve: Belső Tűz Egyesület

Projekt címe: Egységben a Közösség – Közösségépítés a komlói Belső Tűz Egyesülettel

Szerződött támogatás összege: 24 97 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2017.06.01.-2020.08.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5.-16-2016-00782

Projekt bemutatása:

A Belső Tűz Egyesület 2004-es alakulása óta vállal aktív szerepet Komló és térségének társadalmi életében. Kezdetben az Egyesület a közösségükért tenni akaró embereket gyűjtötte össze azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású gyerekeknek, szülőknek segítsenek abban, hogy egyenrangú tagjai legyenek a társadalomnak. A Belső Tűz amellett, hogy a hagyományőrzés is megjelenik a tevékenységei között, elsősorban mégis inkább egy társadalmi probléma megoldásának céljával alakult. A társadalmi szerepvállalás és integráció nevében, a hátrányos helyzetű, diákok részére, főként Uniós forrásból alakította ki a napjainkban is működő, és bővülő tanoda-programját. Célunk a cigány diákok, fiatalok, és idősebbek oktatásának, érdekképviseletének, elhelyezkedésének elősegítése. A tanodába járó gyerekek, fiatalok esetében azt tapasztaljuk, hogy nagyon fontos számukra egy olyan közösséghez való tartozás érzése, amely motiválja őket, ahol közös élményekben lehet részük, amelyeket sokszor az otthoni környezetben, vagy az iskolában kevésbé tudnak megtapasztalni. Az iskolai felzárkóztatás mellett érzelmi nevelésben is részesülnek, ami nagyban hozzájárul az integráció elősegítésében. Jelen projektben célunk, hogy egy olyan összetartó közösségi bázist hozzunk létre, ahol MEGVALÓSUL AZ INTEGRÁCIÓ A KÜLÖNBÖZŐ, DE EGYÜTT, KOMLÓN ÉLŐ NEMZETISÉGEK KÖZÖTT. Az egyelőre szűkebb, tanodai közösségünk már jelenleg is számos helyi, és térségi jelentőségű programot, rendezvényt és eseményt valósít meg, amelyeket szeretnénk nagyobb körben népszerűsíteni, és bevonni más civil szervezeteket, művészeti csoportokat, több generációs programokat kívánunk megvalósítani. Ezen célokat hivatottak érvényesíteni többek között a Nemzetiségek Kiállítása, a GasztroHétvége, vagy az Alkotók Klubja elnevezésű programjaink, ahol a nemzetiségi hovatartozástól függetlenül egy közös, közösségi élményszerzésre kívánjuk invitálni Komló és térségének lakosságát,nem csak érdeklődőként, hanem aktívan bevonva őket a programokba, tudatosítva bennük a társadalmi aktivitás fontosságát. A tervezett programjainkat tekintve igyekeztünk a változatosságot szem előtt tartani amellett, hogy a megfelelő ismétlésszám mellett valóban egy olyan összetartó közösség alakuljon ki, amely a projekt leteltét követően is igényli a közös tevékenységeket, és a fenntartási időn túl, önszerveződően is folytatódnak egyes programok. A projekt során, a megvalósítás 3 évében több, mint 80 programot bonyolítunk le, amelyekkel valamivel több, mint 5000 embert kívánunk aktivizálni. Projektünk tervezett tevékenységeiről és céljairól megelőzőleg tájékoztattuk Komló Város Önkormányzatát, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, és a városban működő kulturális és oktatási intézményeket, civil szervezeteket. A PROJEKT SZÉLESKÖRŰ TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN, ezen szervezetek támogatva céljainkat együttműködő partnereinkké váltak a projekt idejére, mely EGYÜTTMŰKÖDÉSEK reményeink szerint a fenntartási időszakot is meghaladóan, egy ÁLLANDÓ PARTNERSÉGGÉ VÁLNAK, amelyben a közösségfejlesztés céljával a jövőben is együtt, közös célok érdekében dolgozunk majd együtt. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEKÉNT CSATOLTUK AZ ELŐZETESEN MEGKÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOKAT. PROJEKTÜNK EREDMÉNYEKÉNT azt várjuk, hogy erősödik a közösségi aktivitás, NÖVEKSZIK A HELYI TÁRSADALOM BEFOGADÓKÉSZSÉGE, A NEMZETISÉGEK EGYMÁS KULTURÁLIS ÉLETÉNEK JOBB MEGISMERÉSÉVEL CSÖKKENNEK A TÁRSADALMI KÜLÖNBSÉGEK ÉS HOZZSÚTÁVÚ TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ALAKULNAK KI. Továbbá bízunk benne, hogy a projekt hatására erősödik a helyi fiatalok az adott közösséghez, a településhez, HAGYOMÁNYOKHOZ VALÓ KÖTŐDÉSE, VALAMINT CSÖKKENNEK A GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK. A szakmai programot mindezen célok megvalósulását szem előtt tartva, az együttműködő partnerekkel egyeztetve alakítottuk ki. A költségvetés tervezését alapos utánajárás előzte meg, az egyes szolgáltatásokhoz árajánlatokat kértünk be, és a legkedvezőbb ajánlattal kalkuláltunk a költségvetésben, a bekért árajánlatokat a pályázat mellékleteként benyújtjuk. A projektbe bevont szakmai csapattal évek óta együtt dolgozunk a tanoda-programban, és az uniós projektekben, így szakmai felkészültségük, és egyesületünk küldetésével maximálisan azonosulni tudnak. A működésünk során számos olyan emberrel találkozunk, akik bár nem az egyesület munkatársai, de önkéntesként rengeteg segítséget nyújtanak mind szakmailag, mind pedig emberileg, így a projekt lebonyolítása során az ő munkájukra is számíthatunk. Célunk továbbá, hogy e lelkes és tenni akaró emberek példájával, segítségével önkéntes bázisunkat tovább növeljük, a célcsoportok körében, terjesszük a társadalmi munka hasznosságát és egy aktív közösségi attitűdöt alakítsunk ki a városban. A projektben megvalósuló programok társadalmi indokoltságáról, tematikájáról, szinergikus hatásáról, eredményeiről terjedelmi korlátok miatt a„NYILATKOZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSRÓL”c.dokumentumban számolunk be, amelyet az„Egyéb d.” közé csatoltuk.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése

A komlói esélyegyenlőségi programban megfogalmazott célokban tud segíteni a projekt. Komlón nagyszámú a mélyszegénységben élő roma szegregáció, akiknek az integrációja célja a helyi esélyegyenlőségi programnak. A projekt keretében olyan szemléletformáló programok megvalósítását tervezzük, amelyek elősegítik a romák integrációját. A szemléletformáló programok mind a romák számára, mind pedig a nem roma lakosok számára elérhető lesz és egyfajta kohézióra törekednek majd.